Referat af generalforsamling 2017

Referat af Enhedslisten Hvidovres generalforsamling
den 25. marts 2017

Til stede: Gert, Louise, Mogens, Peter, Sonia, Margit, Werner, Marianne, Hanne, Thomas T.Mikkel, Lene, Thomas H. A., Gunhild, Gyvel, Birthe og Annika (22% af alle medlemmer i

afdelingen!)

Mødeleder:  Birthe Bang Larsen
Referent: Annika Holm Nielsen

Beretning for arbejdsudvalgets arbejde, v. Gunhild

- se skriftligt oplæg sendt ud pr. mail til alle medlemmer
Debat som bl.a. berørte hvordan vi anvender facebook til ekstern kommunikation, hvordan vi i
højere grad kan binde det lands- og lokalpolitiske sammen i vores arbejde, hvilke offentlige
arrangementer vi ønsker at stable på benene (bl.a. ideer om filmvisning, mere politiske oplæg og
debatcafé i bymidten).

Beretning for arbejdet i kommunalbestyrelsen, v. Mogens

Oplægget kom bl.a. rundt om kampen mod omprioriteringsbidraget, budgetforhandlingerne om
budgettet for 2017, bymidtepolitik og S og DFs stærke alliance i kommunalbestyrelsen.
Debat om bl.a. teknisk valgforbund, forslag om socioøkonomiske virksomheder og om ikke at
samarbejde med banker som fremmer skatteunddragelse, valgkampen i efteråret, muligheden for
at samarbejde med andre kommuner, hvordan vi mobiliserer forældre til at gå i kamp mod
nedskæringer på daginstitutioner/større brugerbetaling, Amager forbrændingscenter, fjernvarme og
fyringer i kommunen.

Beslutningsforslag: Vi ændrer beslutningen fra sidste generalforsamling og åbner op for at vi kan
gå i valgforbund med alle andre partier end DF.
Stillet af: Mogens
Faldet med 2 stemmer for, 14 stemmer imod og 1 blank
Sidste års beslutning fastholdes: Vi udelukker på forhånd at indgå i valgforbund med DF, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Beslutningsforslag: Tilføjelse til vedtægterne §5: AU er ansvarlig for, at der fungerer en baggrundsgruppe til støtte for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Stillet af: Arbejdsudvalget
Forslaget blev vedtaget.

Begge beretninger blev enstemmigt godkendt.

Arbejdsplan

Arbejdsudvalget har ikke udsendt et forslag, men følgende forslag fandt opbakning på
generalforsamlingen:
Afdelingen arbejder, med AU som tovholder, på at lave åbne offentlige arrangementer, hvor vi
inviterer både eksperter og politikere/medlemmer fra partiet som indledere/debattører. Det kan fx
gøres ifbm. fremvisning af aktuelle eller historiske film.
Stillet af: Annika

AU sørger for at afdelingen inden sommeren, holder 2 medlemsmøder med kommunalvalget i
efteråret som tema.
Stillet af: Birthe

Der skal arbejdes med at få liv i vores facebook sider, både den lukkede gruppe og offentlige. Bl.a.
skal vi se på kommunikationsstrategi. Thomas, Hanne og Marianne arbejder videre med det.
Stillet af: Birthe

Vi skal bruge kulturelle arrangementer til at aktivere medlemmer og Hvidovres borgere i liste Øs
politik.
Stillet af: Lene

Klima/miljø-møde
Pga. beslutning om grønt delprogram. Fx få Maria Gjerding ud
Stillet af: Marianne

Café Marx-møde
Vi vælger et tema og hygger og bliver klogere.
Stillet af: Marianne

Økonomi

Regnskabet blev fremlagt af Hanne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Arbejdsudvalgets budgetforslag blev fremlagt af Hanne (intet bilag sendt ud på forhånd).
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Beslutningsforslag: Vi sender 1000,- kroner til fagforening i Honduras, på opfordring fra EL
Bornholm.
Stillet af: Arbejdsudvalget
Forslaget blev vedtaget.

Valghandlinger

Arbejdsudvalg (fredsvalg):
Hanne Bang Larsen, Thomas Høgsberg Andersen, Gunhild Justesen, Gert Wahl, Birthe Bang Larsen, Peter Rasmussen.
Regnskabskontrollant (fredsvalg): Margit Dam.

Kandidater til kommunalvalg efteråret 2017 (listeopstilling):
1. Mogens Leo Hansen (fredsvalg)
2. Marianne Rosenkvist (12 stemmer)
3. Gert Wahl (6 stemmer)
4. Thomas Andersen (5 stemmer)
Derudover er det besluttet at vi ønsker at opstille Karin og Birthe, men deres placering på listen
afgøres ved senere lejlighed, når vi har det fulde overblik over alle kandidater vi ønsker at opstille.

Enhedslisten region Hovedstadens repræsentantskab:
Birthe og Peter
Thomas som suppleant

Delegerede til Enhedslistens årsmøde 2017:
Marianne (15 stemmer)
Thomas (7 stemmer)
Annika (6 stemmer)
1. suppleant Gert (5 stemmer)
2. suppleant Mogens (1 stemme)