Forslag om Socialøkonomisk Virksomhed

I Hvidovre har vi ligesom det er tilfældet i resten af landet, en lang række borgere der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Særligt i forbindelse med rækken af reformer fra den tidligere regering er det blevet meget svært for disse svage mennesker at få førtidspension eller andre sikre forsørgelsesgrundlag, og det er derfor nødvendigt, at der oprettes arbejdspladser også til dem.

Generalforsamlimg, spidskandidater og delegeretvalg

Kære Enhedslistemedlem

Du inviteres herved til møde lørdag den 25. marts kl. 14. Vi har 3 vigtige områder at behandle/tage stilling til:
1. Ordinær generalforsamling.
2. Opstilling af spidskandidater til kommunevalget den 21. november.
3. Valg af delegerede til årsmødet den 12.-14. maj

Hvad er alternativet til konkurrencestaten

ForhåndsvisningPer Bregengaard introducerer Enhedslisten politik på området med efterfølgende debat onsdag den 23. november kl. 19.30 i Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1. Per Bregengaard er medlem af Enhedslistens økonomisk-politiske udvalg og tidligere borgmester i København.

Emneord:

Aldrig mere en Krystalnat

Vi tænder fakler onsdag d. 9. november kl. 19
ved Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1.

Forhåndsvisning Herefter vil advokat Niels-Erik Hansen give oplæg om konventionerne i dagens Danmark. 

Advokat Niels-Erik Hansen er ekspert vedr. menneskerettigheder og har lang erfaring med flygtningesager.

Latinamerika tilbage til fortiden?

Hvad er der blevet af de seneste årtiers forsøg på demokrati i Latinamerika?

Forhåndsvisning

  Mød Niels Lindvig, journalist ved Danmarks Radio gennem 30 år. Siden 70'erne især med fokus på Latinamerika.

 Torsdag den 22. september 19:30 - 22:00,

 Værestedet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren

Den onde lov


"Den onde lov" helt ned i detaljer - er Helge Bo Jensens betegnelse for kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1. oktober. I Hvidovre rammes officielt 500 personer, der i forskellig grad vil miste deres forsørgelsesgrundlag. Uofficielt mumles der om op mod 1500 berørte. De ramte børn gives der ikke tal på. 

På medlemsmødet torsdag den 1. september kl. 19.30 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, vil Helge Bo Jensen opdatere os om detaljer i reformen.

Helge Bo Jensen er vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen, og KB-medlem i Albertslund.