kommunalpolitik

Baggrundsgruppemøde

Dato: 
16. Februar 2017 19:30 - 22:00
Sted: 
Hos Mogens, Dryadevej 25, 2650 Hvidovre

Baggrundsgruppe for vores kommunalbestyrelsesmedlem

Emneord:

Baggrundsgruppemøde

Dato: 
19. Januar 2017 19:30 - 22:00
Sted: 
hos Margit, Pagteroldvej 7, 2650 Hvidovre

Vi diskuterer emnerne på kommende kommunalbestyrelsesmøde og skal også igang med kommunalvalgkampen

Emneord:

Kommunal baggrundsgruppe

Dato: 
19. Maj 2016 19:30 - 22:00
Sted: 
Pagteroldvej 7, 2650 Hvidovre

Baggrundsgruppemøderne handler især om lokalpolitik. Vi diskuterer hvordan Enhedslisten skal agere i kommunalbestyrelsen.

Alle medlemmer er velkomne.

Emneord:

Kommunal baggrundsgruppe

Dato: 
14. April 2016 19:30 - 22:00
Sted: 
Pagteroldvej 7, 2650 Hvidovre

Baggrundsgruppemøderne handler især om lokalpolitik. Vi diskuterer hvordan Enhedslisten skal agere i kommunalbestyrelsen.

Alle medlemmer er velkomne.

Emneord:

Kommunal baggrundsgruppe

Dato: 
16. Marts 2016 19:30 - 22:00
Sted: 
Dryadevej 25, 2650 Hvidovre

Baggrundsgruppemøderne handler især om lokalpolitik. Vi diskuterer hvordan Enhedslisten skal agere i kommunalbestyrelsen.

Alle medlemmer er velkomne

Emneord:

Kommunal baggrundsgruppe

Dato: 
4. Februar 2016 19:30 - 22:00
Sted: 
Dryadevej 25, 2650 Hvidovre

Baggrundsgruppemøderne handler især om lokalpolitik. Vi diskuterer hvordan Enhedslisten skal agere i kommunalbestyrelsen.

Alle medlemmer er velkomne

Emneord:

Sundhed

Sundhed

Enhedslisten arbejder for et stærkt offentligt sundhedsvæsen med lige adgang for alle.

Ved kommunalreformens ikrafttræden, januar 2007, blev amterne nedlagt og ansvaret for mange opgaver, også inden for sundhedsområdet, overdraget til kommunerne. Dette gælder bl.a. for områderne forebyggelse, socialpsykiatri og genoptræning efter hospitalsbehandling.

Emneord:

Det er kedeligt at skulle sige, "hvad sagde vi", men . . . .

Skrevet af Gert Wahl

Vi advarede mod en uigennemtænkt inklusionspolitik og står nu med børn, der bliver bortvist fra skolen, fordi de har ADHD - og med inkluderede elever, som ikke får det undervisningstilbud, de har krav på. Vi står med lærere og en forvaltning, som ikke ved, hvordan de skal håndtere elever med en adfærd, de ikke forstår, fordi de ikke har fået efteruddannelse, tid og rammer, der skal til. ADHD er blot en af mange diagnoser, der skal håndteres i inklusionen. Vi advarede mod en uigennemtænkt folkeskolereform, som absolut skulle implementeres oven i inklusionen. En reform, som skaber mere forvirring end godt er, og som ser ud til at være årsag til et stigende antal sygemeldinger blandt landets skolelærere.

Emneord:

Budgettale ved kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Leo Hansen

I lørdags var vi jo til et lille arrangement her udenfor rådhuset, for at give borgerne mulighed for at drøfte det budget vi netop nu har til forhandling, med kommunalbestyrelsens partier og lister. Allerførst blev vi dog enige om, at budgettet havde brug for mere lys, så vi flyttede udenfor, for at illustrere at alt ikke behøver at foregå i mørke lokaler inde i rådhuset. Nu skulle budgettet frem i lyset så borgerne rigtigt kunne kommentere det. Det var der ikke mange borgere der havde lyst til, og jeg forstår dem godt. Der er nemlig tale om det mest ideforladte og kedelige budget i mands minde.

Emneord:

Inklusion eller eksklusion?

Skrevet af Gert Wahl

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alle i KB er meget oprigtige, når debatten om inklusion af vores børn og unge tages. Det er bare metoden, vi er meget uenige om. Nogle basale problemstillinger, der ikke kommer frem i debatten, kunne måske få os til at stoppe op og overveje, om det er det helt rigtige, vi er i gang med. Vi burde som ansvarlige politikere spørge os selv, om det er den rigtige rækkefølge, vi implementerer inklusionen og reformen i. Burde vi ikke have uddannelsen af pædagoger og lærere på plads, inden vi begynder at inkludere? Burde vi ikke sikre, at børnene i de modtagende klasser forberedes på inklusionen? Burde ikke forældrene generelt orienteres om kommunens inklusionsplan? Burde vi ikke sikre, at der er et sikkerhedsnet, hvis en inklusion mislykkes?

Emneord: