Generalforsamling

Fællesspisning

Dato: 
9. April 2016 17:00 - 20:00
Sted: 
Værestedet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren

Vi afslutter generalforsamlingen med fællesspisning og kammeratlig samvær.

Emneord:

Generalforsamling

Dato: 
9. April 2016 14:00 - 17:00
Sted: 
Værestedet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren

Vi har valgt en lørdag til generalforsamlingen, så vi har god tid til diskussion af vores lokale arbejde.

Vi slutter af med spisning og kammeratlig samvær.

Emneord:

Enhedslisten bakker op om lokale folkeskoler

Skrevet af Mogens Leo Hansen

Enhedslisten Hvidovre bakker op om de lokale folkeskoler og opfordrer til at kommunen som arbejdsgiver indgår en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Hverken børn, forældre eller lærere kan være tjent med den nuværende situation, med stressede lærere uden tid til at forberede undervisningen ordentligt. I Hvidovre oplever vi et pres på skolerne i form af et stadigt stigende antal elever. Dette kan ikke løses uden en forøget kapacitet på skoleområdet.

Udtalelsen om skolerne er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2015

 

Emneord:

Generalforsamling

Dato: 
26. Marts 2014 19:30 - 21:30
Sted: 
Værestedet, Avedørelejren, Vestre Kvartergade 5

Du inviteres herved til generalforsamling onsdag den 26. februar kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren.
Vedtægter kan rekvireres hos [email protected] - evt. telefon 5066 9026

Den foreløbige dagsorden er iflg. vedtægterne:

Emneord: