folkeskoler

Det er kedeligt at skulle sige, "hvad sagde vi", men . . . .

Skrevet af Gert Wahl

Vi advarede mod en uigennemtænkt inklusionspolitik og står nu med børn, der bliver bortvist fra skolen, fordi de har ADHD - og med inkluderede elever, som ikke får det undervisningstilbud, de har krav på. Vi står med lærere og en forvaltning, som ikke ved, hvordan de skal håndtere elever med en adfærd, de ikke forstår, fordi de ikke har fået efteruddannelse, tid og rammer, der skal til. ADHD er blot en af mange diagnoser, der skal håndteres i inklusionen. Vi advarede mod en uigennemtænkt folkeskolereform, som absolut skulle implementeres oven i inklusionen. En reform, som skaber mere forvirring end godt er, og som ser ud til at være årsag til et stigende antal sygemeldinger blandt landets skolelærere.

Emneord:

Inklusion eller eksklusion?

Skrevet af Gert Wahl

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alle i KB er meget oprigtige, når debatten om inklusion af vores børn og unge tages. Det er bare metoden, vi er meget uenige om. Nogle basale problemstillinger, der ikke kommer frem i debatten, kunne måske få os til at stoppe op og overveje, om det er det helt rigtige, vi er i gang med. Vi burde som ansvarlige politikere spørge os selv, om det er den rigtige rækkefølge, vi implementerer inklusionen og reformen i. Burde vi ikke have uddannelsen af pædagoger og lærere på plads, inden vi begynder at inkludere? Burde vi ikke sikre, at børnene i de modtagende klasser forberedes på inklusionen? Burde ikke forældrene generelt orienteres om kommunens inklusionsplan? Burde vi ikke sikre, at der er et sikkerhedsnet, hvis en inklusion mislykkes?

Emneord:

Privatskoler i vækst på folkeskolernes bekostning

Skrevet af Gert Wahl

Medierne er i øjeblikket fulde af historier om forældre, der søger at få deres børn over i privatskolerne. Begrundelsen herfor tillægges inklusionen. En inklusion, som ikke er klart defineret eller planlagt implementeret på en ordentlig og for børnene ansvarlig måde. Først flytter børnene, og lærerne vil følge efter. Det er næsten uundgåeligt. Privatskolerne vil selvfølgelig mangle lærerresurser svarende til tilgangen af elever.

Emneord:

Hvidovre mangler skoler!

Skrevet af Mogens Leo Hansen

For 2 ½ år siden besluttede et spinkelt flertal i Hvidovres kommunalbestyrelse at lukke 2 skoler. Et af hovedargumenterne dengang var en prognose, der sagde at antallet af skolebørn i kommunen ville være faldende flere år frem i tiden. Den prognose blev dengang bestridt af modstanderne af skolelukningerne, som var Hvidovrelisten, SF og Enhedslisten (dengang liste T). Nu viser det sig meget klart, at det var modstanderne af skolelukningerne, der fik ret. Tirsdag d. 9. september var der nemlig et punkt på Kommunalbestyrelsens dagsorden, om dispensation for at udvide antallet af børn i 3 af kommunens børnehaveklasser til mere end de 28, som loven ellers foreskriver. At give en dispensation evt. med tilknytning af en ekstra lærer vil ikke være en løsning, da det bare vil give endnu flere mennesker i klasselokaler, hvor der i forvejen er problemer med arbejdsmiljøet pga. for dårligt indeklima, fordi der allerede er for mange personer på for lidt plads. Den eneste mulighed at løse disse problemer på er ved at øge skolekapaciteten i kommunen.

 

Emneord: