Skoler

Skoler

Enhedslisten ønsker skoler af høj kvalitet. Skoler med gode, fysiske rammer, der opfylder moderne krav. Det er en af forudsætningerne for at gennemføre kvalificeret undervisning for alle børn. For at fremme fællesskabet er det vigtigt, at der i alle Hvidovres skoler går børn fra alle sociale lag og med mange forskellige ressourcer. Skolerne må i fremtiden tilføres de nødvendige, økonomiske ressourcer. Desværre har vi netop oplevet skolesammenlægninger, der fx har betydet, at Hvidovres nyeste skole er nedlagt som skole. De gode faciliteter kunne have været bevaret til undervisning, hvis der i stedet havde været besluttet en administrativ sammenlægning af skoledistrikter.

Vi vil arbejde for:

• fastholdelse af en højeste klassekvotient på 22 elever

• efteruddannelsesplan for hver enkelt lærer for at sikre en faglighed svarende til linjefagsuddannelse samt kompetencer i at undervise børn med særlige behov

• at der indføres modersmålsundervisning og tolærerordning efter behov

• fokus på fællesskaber - fagligt og socialt. Et godt socialt klima er en forudsætning for god læring

• at der ydes en kvalificeret indsats over for børn med særlige behov - indlæringsmæssigt, socialt

• at der gives ekstra ressourcer til klasser/skoler med mange børn med sociale og faglige vanskeligheder

• et gratis økologisk måltid til alle børn - fx tilbud om morgenmad på skolen • at antallet af undervisningstimer svarer til de vejledende timetal fra Ministeriet for Undervisning