Politiske aktiviteter

Mange af de aktiviteter, der arrangeres, handler selvfølgelig om politik. Det kan være politiske debatter på medlemsmøderne om  kommunalpolitiske emner eller om Enhedslistens landspolitik, for eksempel ændring af partiets principprogram. Disse møder indledes jævnligt med foredrag om det aktuelle emne. Det kan også være markeringer af særlige dage som f.eks. kvindernes internationale kampdag eller krystalnatten, eller uddeling af pjecer og samtaler med Hvidovres borgere i forbindelse med valgkampe eller kulturelle arrangementer i kommunen