Fingrene væk fra lejernes penge

Ca. halvdelen af Hvidovres boliger er almene lejeboliger
Lars Løkke og hans regering vil løse de sociale problemer i visse almene boligområder ved at rive boligerne ned eller sælge dem. Pengene til dette skal tages fra Landsbyggefonden, der er lejernes fælles opsparing. Det er jo som at stjæle bøndernes høst og købe deres jord for det der er stjålet.

Landsbyggefonden
Midlerne i Landsbyggefonden bruges til at sikre tidssvarende almene boliger – nye tage, vinduer etc, f.eks. som det sker i Firheden lige nu. Frem til 2026 vil Løkke & Co. bruge 12 mia. kroner fra Landsbyggefonden i de udsatte boligområder. Det betyder, at der kun er 9 mia. kroner tilbage til de 88 procent af den almene sektor, som IKKE er udsatte områder.

Renoveringer har gennem lang tid været underprioriteret, og der mangler midler svarende til omkring 13 mia.kr. i Landsbyggefonden til de allerede ansøgte renoveringer. Det er derfor helt skævt at øremærke renoveringsstøtte til de boliger, der ønskes solgt eller nedrevet, i stedet for at bruge støtten til de boliger, der fortsat skal være almene.

Det giver heller ikke mening at nedlægge eksisterende almene boliger i en situation hvor der mange steder mangler billige boliger. Regeringen giver ingen løsning på hvordan der skal skabes alternative billige boliger til mennesker på kontanthjælp, integrationsydelse m.v.

Vi er enige i, at der skal gøres en indsats i udsatte boligområder, men det må betales i fællesskab. De almene beboere tager i forvejen et stort socialt ansvar med integration af indvandrere og socialt udsatte.

Beboerdemokrati
Et væsentlig gode ved at bo i en almen boligafdeling er beboerdemokratiet. Dette bliver også kortsluttet i Løkkes plan.
Der laves allerede helhedsplaner i mange boligafdelinger. De udarbejdes sammen med beboerne gennem det etablerede beboerdemokrati, og er derfor lokalt forankrede. I regeringens oplæg vil staten kunne indsætte en områdebestyrelse, hvis man ikke er tilfreds med boligafdelingens udviklingsplaner. Det er ikke særlig motiverende for beboernes demokratiske deltagelse.

Lejernes retssikkerhed
Regeringen foreslår også at ændre lejelovgivningen, så det bliver muligt at opsige beboere ved salg af almene boliger. Det er helt uhørt i dansk lejelovgivning. Kan normalt kun ske hvis boligen nedrives, eller ejeren skal bruge den til sig selv.
At lejere nemmere skal kunne udsættes med den begrundelse, at boligen skal sælges, er et markant opgør med de rettigheder, som lejerne har nu. Enhedslisten mener at denne beskyttelse af lejerne skal bevares.


Regeringens forslag er i virkeligheden en privatisering af den almene sektor. Det virker mere som et forslag, der skal udvide det private boligmarked, end et forslag til løsning af sociale problemer.

Enhedslisten Hvidovre
Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2018