Økologisk bæredygtigt samfund - grøn omstilling

 

 

 

Onsdag den 31. januar kl. 19.30 lægger Søren Egge Rasmussen op til debat om Enhedslistens miljø- og energipolitik.

Det sker på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1.

Søren Egge Rasmussen er folketingsmedlem og ordfører for energi, fiskeri og fødevarer.

 

 For tiden er Enhedslistens Grønne program til høring blandt medlemmerne, men også kritiske debattører uden for medlemsskaren er yderst velkomne til at blande sig i debatten. Programmet skal endeligt vedtages på Enhedslistens årsmøde i april.

Grøn omstilling kan praktiseres af os alle, hvis vi vil, og hvis vi arbejder sammen politisk. Grøn omstilling er fx. at spare på energiforbruget i sin bolig, at spise flere økologiske fødevarer, at spise mindre kød, at tage cykel og offentlig trafik frem for egen bil, at reparere og genbruge frem for at smide væk, at bruge vedvarende energi frem for olie og gas, at nedsætte affaldsmængden i stedet for at forbrænde den, at forhindre, at vores drikkevand forurenes med gift, at dele frem for at eje, at køre i el-biler i stedet for benzin- eller dieseldrevne, at bygge bæredygtigt, at pleje naturen på naturens egne præmisser.

Den grønne omstilling er nødvendig for vore børns og børnebørns skyld. Den globale opvarmning stiger på grund af menneskers aktivitet - med voldsomme naturkatastrofer til følge. Hvis alle mennesker i verden skulle leve som os i den rige, vestlige verden, er der nu brug for 2 jordkloder. Derfor skal vi i gang med at forbruge og producere på en anden måde.

Mød op med dine ideer, og bland dig i debatten.