Spidskandidater klar til kommunevalget

Enhedslisten Hvidovre har valgt spidskandidater til kommunevalget den 21. november 2017.

Fra venstre: Thomas, Marianne, Mogens og Gert

Thomas Høgsberg Andersen, 31 år, sosu-hjælper og pædagog. Thomas interesseområder er børn, unge, ældre og mennesker med nedsat funktionsevne. En bedre fordeling af de midler der nu engang er til rådighed i Hvidovre.

Marianne Rosenkvist, 36 år, sociolog og klatreinstruktør og mor til 2. Marianne brænder mest for børne-unge området, miljø, rekreative områder, byplanlægning og fælles faciliteter. 

Mogens Leo Hansen, 63 år, efterlønner. Cand.mag i filosofi og Ba i økonomi. Tidlegere tillidsrepræsentant for ACer i Hvidovre kommune, formand for arbejdsløse magistre og medlem af bestyrelsen i magistrenes A-Kasse. Mogens interesseområder er økonomi, arbejdsmarked, socialområdet samt miljø og byplanlægning. De sidste 2 perioder medlem af Hvidovre kommunalbestyrelse.

Gert Wahl, 60 år, sagsbehandler Hvidovre Kommune. Formand for Bedre Psykiatri, afd. Hvidovre/Brøndby. Gert brænder mest for vore ældre og socialt udsatte borgere, for en bedre behandling af kontanthjælpsmodtagere og imod nedskæringer på den velfærd vi gennem mange år har opbygget. Er flittig skribent i Hvidovre Avis.

Enhedslisten går endnu en gang til valg på at sikre:

Arbejde til alle

Dårligere dagpenge og kontanthjælp tryller ikke flere job frem. I Hvidovre skal vi aktivt skabe dem via grønne tiltag og ved at ansætte det antal medarbejdere der er brug for, for at opretholde et anstændigt velfærds og serviceniveau. Arbejdsløse skal være trygge, så arbejdsgiverne ikke kan bruge frygt til at gennemtvinge ringere løn- og arbejdsvilkår.

Gode folkeskoler

Vi ønsker folkeskoler i Hvidovre kommune, hvor der er plads til alle elever. Derfor foreslår vi, at genåbne mindst en af de to lukkede skoler.

Solidarisk miljøpolitik

Det er afgørende for den økologiske opstilling, at alle får mulighed for at være med. Økologi skal være for alle. Derfor arbejder Enhedslisten for, at Hvidovre Kommune satser på at gå fra de nuværende 60% økologi til100 % økologi.

30 timers arbejdsuge

Sygdom er en del af livet uanset samfundets indretning, men bør vi ikke spørge os selv,om vi ikke med den arbejdskultur vi de senere år har opbygget, risikerer at nedbryde vores helbred fysisk og psykisk. Stress er blevet en af de mest hyppige årsager til langtids sygemeldinger. Enhedslistens løsning er enkel: Vi skal nedsætte arbejdstiden og dele arbejdet. På den måde kan dem af os, der arbejder for meget, få mere tid til livet uden for arbejdet. Samtidig giver vi plads på arbejdsmarkedet til dem af os, der holdes udenfor i dag.