Søskendekriteriet

Endelig lighed for loven
Justering af søskendekriteriet på vej

Man må undres over igen at kunne konstatere, at Hvidovre Kommune ikke har rettet ind, trods ombudsmandens præcisering af retsregler i 2011, men er fortsat den lovstridige praksis.

Det drejer sig om søskendekriteriet, når forældre skal vælge folkeskole til mindre søskende i følge det frie skolevalg i Hvidovre Kommune. Tilsyneladende er der gennem en del år givet afslag på ansøgninger fra forældre, der har ønsket, at mindre søskende skulle gå på samme skole som storebror eller storesøster. Afslagene synes ikke at bygge på saglige begrundelser, når retningslinjerne konsekvent har været at afskære søskende til de elever, som går i special- eller læseklasse på en anden skole end distriktsskolen, fra at blive optaget på samme skole som større søskende. Ifølge lovgivningen må denne praksis kun tages i brug, hvis der er tale om særlige specialpædagogiske tilbud, som ikke kan rummes af folkeskolen.

I referatet fra Børne- og Undervisningsudvalget den 9. marts 2017 fremgår det, at "Retningslinjerne (Hvidovres) indebærer i praksis, at familier, som har et barn med særlige behov, men dog kan rummes i et specialtilbud på en almindelig folkeskole, stilles ringere end andre familier i forhold til søskendekriteriet".

Det er uforståeligt, at de kommunale retningslinjer fra 5. maj 1999 overhovedet har været brugt, efter man er blevet bekendt med at denne praksis ikke følger lovgivningen på området? Altså en retsstridig praksis af længere varighed.

Der synes at mangle politisk bevågenhed, når sådan en sag og lignede retsstridig praksis dukker op med jævne mellemrum i Hvidovre Kommune. Det er på tide, at vi vælger nogle politikere, der tager deres sociale ansvar alvorligt og ikke handler ud fra en økonomisk vinkel - uanfægtet af, om man overholder lovgivningen eller ej.

Gert Wahl