Generalforsamlimg, spidskandidater og delegeretvalg

Kære Enhedslistemedlem

Du inviteres herved til møde lørdag den 25. marts kl. 14. Vi har 3 vigtige områder at behandle/tage stilling til:
1. Ordinær generalforsamling.
2. Opstilling af spidskandidater til kommunevalget den 21. november.
3. Valg af delegerede til årsmødet den 12.-14. maj

Den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen er iflg. vedtægterne:
Valg af dirigent og referent
Arbejdsudvalgets beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
Budget for det kommende år
Valg af arbejdsudvalg og regnskabskontrollant
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes pr. mail eller brev til Gunhild Justesen, Vestre Kvartergade 7 C-1, 2650 senest mandag den 13. marts.
Endelig dagsorden sendes ud senest 5 dage før mødet.
Vedtægter kan rekvireres hos [email protected] - telefon 5066 9026 og ses på hjemmesiden [email protected]

Mødet afholdes i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren. Vi slutter kl. ca. 17 med spisning og socialt samvær.

Venlig hilsen
på arbejdsudvalgets vegne
Gunhild Justesen - kontaktperson
36783468 mobil 50669026