Forslag om Socialøkonomisk Virksomhed

I Hvidovre har vi ligesom det er tilfældet i resten af landet, en lang række borgere der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Særligt i forbindelse med rækken af reformer fra den tidligere regering er det blevet meget svært for disse svage mennesker at få førtidspension eller andre sikre forsørgelsesgrundlag, og det er derfor nødvendigt, at der oprettes arbejdspladser også til dem.


En mulighed er, at alm. private virksomheder opretter "arbejde på særlige vilkår" til denne gruppe, og det mangler da heller ikke på opfordringer om at erhvervslivet skal tage større socialt ansvar, sådan at der kan komme flere mennesker med "særlige behov" ud i arbejdslivet. Men der skabes slet ikke særlige arbejdspladser nok. Det private erhvervsliv er alt for bekymret over deres konkurrenceevne til at de vil oprette den slags arbejdspladser.


Der er dog en anden mulighed for at oprette arbejdspladser til folk der har det svært med arbejdsmarkedet. Det er "registrerede socialøkonomiske virksomheder". Disse virksomheder er i lovgivningen tilskyndet af særlige regler, der sikrer, at der kan ansættes mennesker med "særlige behov", men også andre svage grupper kan have glæde af ansættelse i sådanne virksomheder.
I Hvidovre findes der for øjeblikket ikke nogen (så vidt jeg ved) " registrerede socialøkonomiske virksomheder", og det er en skam. Der er flere i vores nabokommuner, men der er behov for mange flere, og især for flere arbejdspladser af den karakter.


En kommune kan dog ikke drive, eller have økonomi involveret i driften af en sådan virksomhed, men derfor kan Hvidovre kommune godt være med til, at der oprettes sådanne virksomheder. Andre steder i landet omdannes f.eks. beskæftigelsesprojekter til "registrerede socialøkonomiske virksomheder". Når først der fundet en god forretningsmodel, der kan gøre virksomheden rentabel, kan projekter nemt omdannes til selvstædig virksomhed, når de blot overholder den lovgivning der omfatter området.


I Hvidovre kommune har vi ganske få beskæftigelsesprojekter tilbage, og selv om man godt kunne omdanne disse, er der meget der taler for i stedet at danne en helt ny, med henblik på at denne skal gøres socialøkonomisk over tid.


Derfor har liste Ø stillet forslag om bruge arbejdsmarkedsudvalgets pulje på 500.000,- kr. til et sådant projekt. Projektet går i sin enkelthed ud på at bruge Stevnsbogård (som lige nu står tom) som base for et frilufts økologisk gartneri. Der skal dyrkes grønsager, og med tiden frugt osv., og afgrøderne skal bruges i Hvidovres institutioner til madlavningen. Til at begynde med skal der ansættes en projektleder til at få gartneriet op at stå, og beskæftigelses afd. kan anvise egnede kandidater til projektet.


Når projektet har vist sin bæredygtighed skal der dannes en "registreret socialøkonomisk virksomhed", hvor en del af de anviste bliver ordinært ansat, evt. under særlige vilkår. Dermed får Hvidovre både flere arbejdspladser til gruppen af arbejdsmarkedssvage personer, og dels får vi økologiske fødevarer til vores institutioner.


Arbejdsmarkeds afd. har i øjeblikket forslaget til juridisk og praktisk vurdering, men i bund og grund er det et politisk spørgsmål, om vi skal have et sådant projekt eller ej, og dermed være med til at komme behovet for særlige arbejdspladser i møde.

Mogens Leo Hansen, Enhedslisten