Aldrig mere en Krystalnat

Vi tænder fakler onsdag d. 9. november kl. 19
ved Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1.

Forhåndsvisning Herefter vil advokat Niels-Erik Hansen give oplæg om konventionerne i dagens Danmark. 

Advokat Niels-Erik Hansen er ekspert vedr. menneskerettigheder og har lang erfaring med flygtningesager.

 De internationale konventionerne skal hjælpe til med at afværge en ny "Krystalnat", og hvis en sådan opstår, da sikre, at de forfulgte kan søge beskyttelse andetsteds.

I Hvidovre er der tradition for at mindes Krystalnatten, hvor nazisterne gik til angreb på jødernes synagoger, hjem og forretninger. Aktionen markerede en optrapning af den tiltagende forfølgelse af jøder, kommunister, romaer, handicappede, seksuelle minoriteter og andre, der ikke passede ind i nazisternes verdensbillede.

De internationale konventioner til beskyttelse af menneskerettigheder blev lavet på baggrund af de rædsler, som Krystalnatten i 1938 indvarslede.

Danmark indførte da også allerede i 1939 den såkaldte "racismeparagraf" (straffelovens § 266 b), for at vi herhjemme kunne beskytte jøder mod nazismens hetz. At vi så havde svært ved at efterleve loven, og sendte tyske flygtninge tilbage i stort tal - til mulig internering i koncentrationslejre - er velkendt.

Efter krigen blev det en del af den internationale retsorden at forbyde udbredelse af had. Had kan være en forløber til forfølgelse - og i videste konsekvens til folkedrab.

Desværre er Danmark nu blandt de lande, der massivt overtræder de internationale konventioner, herunder ikke mindst forbuddet mod diskrimination og tilbagesending til forfølgelse. FN har i flere tilfælde grebet ind mod og kritiseret Danmark for vores behandling af asylsøgere.

I de senere måneder har der lydt ryster fra visse højrepartier om at ophæve vores tilslutning til konventionerne. Uden disse ville man mere bekvemt kunne afslå asyl. Afvisningen af at tage imod de 500 kvoteflygtninge, vi iflg. aftale med FNs flygtningeafdeling skal modtage, er et beskæmmende udtryk for samme holdning.

Det vil advokat Niels-Erik Hansen fortælle mere om under Krystalnatmødet i Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, d. 9. november kl. 19-21.

Gratis kaffe/the. Øl og vand til rimelige priser.

Radikale og Enhedslisten