Latinamerika tilbage til fortiden?

Hvad er der blevet af de seneste årtiers forsøg på demokrati i Latinamerika?

Forhåndsvisning

  Mød Niels Lindvig, journalist ved Danmarks Radio gennem 30 år. Siden 70'erne især med fokus på Latinamerika.

 Torsdag den 22. september 19:30 - 22:00,

 Værestedet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren

  Niels Lindvig har boet i en række lande i Latinamerika, bl.a. Columbia, Chile og især Argentina. 

 Enhedslisten inviterer til debat om situationen i Latinamerika. En af de mest kompetente kendere af kontinentet, Niels Lindvig, indleder. Niels Lindvig er journalist og har fulgt international politik  og kultur for Danmarks Radio i mere end 30 år. Siden 70'erne har Latinamerika trukket i ham. Han har besøgt hele kontinentet og boet i en række af landene bl.a. Colombia, Chile og især  Argentina.

 Om situationen i Latinamerika fortæller Niels Lindvig:

Igennem et par årtier har de fleste lande i Latinamerika bevæget sig bort fra åbenlyse militærstyrer – eller ligefrem diktaturer hen imod demokratisk valgte regeringer. Samtidig har der været mærkbare sociale forbedringer for en række af landenes befolkninger.

Latinamerika har i umindelige tider haft verdens mest ulige fordeling af ejendom og goder. En enkelt familie kan fx eje jordområder mange gange større end Danmark. Det blev skabt af koloniseringen, og militæret og private hære har sikret, at det forblev sådan.

Det har ikke være let at ændre de sociale forhold: anstændige boliger, uddannelse og sundhed for alle, for magtstrukturerne i samfundet blev aldrig for alvor ændret. Derfor var de demokratisk nyvalgte – ofte venstreorienterede præsidenter og regeringer - heller ikke i stand til at opfylde deres valgløfter. En lige så væsentlig grund var deres mangel på politisk erfaring.

Man forlod sig på salg af råstoffer som olie, mineraler, regnskovstræ m.m. for at få penge i statskassen, men glemte at udvikle et skattesystem. Det gik nogenlunde – ja, ligefrem godt i en kort periode, men med faldende råvarepriser lå det hele i ruiner igen. Og den traditionelle magt trådte til igen – sikre hænder, men nu i en anden forklædning end tidligere.

Fik Latinamerikas nye demokratier overhovedet en chance?
Man kan mene, at de af forskellige årsager ikke formåede at tage den lille chance, de fik. Magtbegær, snæversyn, ideologi og andet kom til at stå i vejen. Faktum er, at med kongressens kup mod præsident Dilma Rousseff i Brasilien for nylig, er pendulet svinget tilbage i favnen på Latinamerikas gamle garde.
Så hvorhen med Latinamerika herfra?