Den onde lov


"Den onde lov" helt ned i detaljer - er Helge Bo Jensens betegnelse for kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1. oktober. I Hvidovre rammes officielt 500 personer, der i forskellig grad vil miste deres forsørgelsesgrundlag. Uofficielt mumles der om op mod 1500 berørte. De ramte børn gives der ikke tal på. 

På medlemsmødet torsdag den 1. september kl. 19.30 på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, vil Helge Bo Jensen opdatere os om detaljer i reformen.

Helge Bo Jensen er vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen, og KB-medlem i Albertslund. 

Det andet punkt på dagsordenen er de pågående budgetforhandlinger vedr. 2017. Kommunen mangler 35 mio.
I forvaltningens sparekatalog peges der på både forhøjede takster og afskedigelser. Især, hvad der handler om børn, ser ud til at udgøre et såkaldt "økonomisk potentiale" - pokkers til sprogbrug, når det handler om forringelser.
Hvad gør vi ved det? At afskaffe DFs juletræ på Torvet, gør det ikke. Skal vi privatisere villavejene, forhøje skatten, føre grundskyldspromillen tilbage til forrige års promille eller. . . . .?