Offentligt møde med Søren Søndergård

Skal EU bestemme retspolitikken i Danmark?
Enhedslisten mener NEJ

Enhedslisten sætter fokus på afstemningens konsekvenser onsdag den 18. november kl. 19.30 i Rytterskolen ved Hvidovre Kirke. EU-ordfører Søren Søndergård der har erfaring fra arbejdet i EU-parlamentet lægger op til debat.

I 1992 stemte befolkningen NEJ imod et flertal i Folketinget. Befolkningen ønskede ikke etablering af en EU-stat med en fælles mønt, et fælles militær, en fælles retspolitik og et fælles statsborgerskab.

Derfor fik vi de fire undtagelser. Det var ikke politikernes, men befolkningens undtagelser. De sikrede befolkningen mod, at politikerne på disse områder overgav magten til EU, uden at det blev godkendt ved en folkeafstemning. Den sikkerhed og suverænitet beder et flertal i Folketinget nu danskerne om at se bort fra, når det gælder retspolitikken.

Vil vi give et flertal i Folketinget bemyndigelse til i al evighed at underlægge Danmark et ukendt antal EU-bestemmelser vedrørende vores retspolitik – og uden at disse politikere nogensinde behøver at spørge befolkningen ved en folkeafstemning?

Vil vi svække vores grundlov, som vi har kæmpet os til gennem mange år, og som er udtryk for de værdier vi sætter højt i vores kultur?

Vil vi lade italienske, slovenske eller polske domstole sætte standarder for retssikkerheden i Danmark?

Intet har ændret sig siden 1992. Det er stadig den samme suverænitet, vi afgiver, hvis vi siger ja til at afskaffe retsforbeholdet. Og siger vi ja nu, kan vi frygte, de sidste forbehold kommer til afstemning inden længe - og faren for at Danmarks bliver en del af en EU-union er overhængende.

Enhedslisten