Budget 2016 - man undres

Gert Wahl - Læserbrev til Hvidovre Avis

Steen Ørskov Larsen, Konservative, foreslår i sin kommentar til budgettet den 6.10.2015 i Hvidovre Avis at reducere antallet af kommunalt ansatte med 25 - ud over de allerede budgetterede, så der kunne gives skattelettelser.

- Det ville være særdeles interessant at vide, hvilke medarbejdere han har i tankerne. – Mener han, at der er ansatte i kommunen, der udfylder funktioner, der ikke er nødvendige, eller at der er medarbejdere, der reelt ikke er brug for? Skal der måske bare grønthøstes, så de tilbageblevne medarbejdere skal løbe endnu stærkere, end de gør i dag? Hvilke funktioner og hvilke medarbejdere mener Konservative, der skal spares væk?

"Kys livet" et af de gode tiltag i kommunen. "Kys livet" hjælper de af vores borgere, der ikke selv har overskud i deres tilværelse til at klare de mest basale ting her i livet.
Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne stemte nej til en udvidelse med 1 medarbejder, hvilket kunne give mere tid til opsøgende arbejde blandt de mest udsatte. Vil forligspartierne virkelig ikke hjælpe de svageste her i kommunen? Beskæmmende.

Det er selvfølgelig også meget vigtigere at stemme for at fremme eliteidrætten. Det gør man så ved at overføre midler fra den brede idræt og foreningslivet til eliten.

Forligspartierne mener, at man afsætter penge til trivslen i skolerne, når man øremærker pengene inden for skolernes egen budgetramme. Det kan man da vist ikke kalde at forbedre skolernes trivsel.

Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne har besluttet at sænke grundskyldspromillen. Når grundskylden sænkes, mangler der penge til velfærdsopgaverne. I år overskrider Hvidovre Kommune servicerammen med 14-20 mio. De 14 mio. svarer sjovt nok til beløbet for grundskyldssænkningen. Man kan undres over, hvor nemt man finder penge til at sænke skatten og samtidig siger, vi er nødt til at spare på velfærden. Det er et politisk valg, man træffer. DF er i øvrigt på kant med egen partiformand, der for åben skærm skarpt har taget afstand fra en sænkning af grundskylden.

Udsendelsen "Dobbeltmorderen og Anders Lund Madsen" der blev sendt den 12. oktober på DR1 viste klart, hvad vi kan forvente mere af med alle besparelserne på velfærden. Vi kan få et samfund, hvor man må kigge sig over skulderen, hvor trygheden er truet. Hvis vi brugte pengene på systemer, der kommunikerede bedre sammen, især mellem region og kommune, kunne vi undgå sager som den, der blev vist i udsendelsen. Vi har - også her i Hvidovre - alvorligt brug for bosteder for psykisk syge, men det blev stemt ned med bl.a. Socialdemokraternes, Venstres og Dansk Folkepartis stemmer.

Gert Wahl

Emneord: