Et flertal skal altid respekteres...

Skrever af Mogens Leo Hansen, medlem af Økonomiudvalget og Bedømmelsesudvalget for Hvidovre bymidte

I HVIDOVREweekend var der i sidste uge på forsiden en artikel om bedømmelsesudvalgets indstilling i forhold til den nye bymidte og Risbjerggårds fremtid. Af artiklen synes det at fremgå, at der var nærmest dødt løb imellem dem, der ønsker Risbjerggård bevaret, og dem der ønsker den revet ned. Det sande billede er dog, at ni personer i bedømmelsesudvalget gik ind for et projekt, hvori Risbjerggård er bevaret - under en eller anden form - mens syv ønskede et projekt, hvor Risbjerggård er revet ned. Et flertal skal altid respekteres, uanset hvor spinkelt det er, og indstillingen fra bedømmelsesudvalget til kommunalbestyrelsen skal derfor være en opbakning til det projekt flertallet pegede på.

At kommunens pressemeddelelse lægger mere vægt på at der kun var to stemmers forskel skyldes måske, at borgmesteren var fortaler for mindretallet - nemlig at Risbjerggård skal rives ned... Sagen kompliceres imidlertid af, at det forslag kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den 24. juni, drejer sig om bevarelse af Risbjerggård eller ej - og ikke til hvilket projekt der er bedst i forhold til Hvidovres bymidte. Dermed risikerer kommunalbestyrelsen at afgøre Hvidovre bymidtes fremtid alene ud fra en fordom om Risbjerggård, og således overse hvordan bymidten bedst muligt imødekommer behovet for et attraktivt og levende sted, som henvender sig til hele Hvidovres befolkning.
Det vil være ærgerligt, hvis den fremtidige debat primært kommer til at dreje sig om Risbjerggård eller ej - og ikke om hvordan den bedste bymidte skal se ud. Det må dog være den samlede bymidte, der er det væsentlige...

Jeg har selv valgt at støtte et projekt, som bevarer Risbjerggård. Det projekt som Vandkunsten har foreslået. Det har jeg ikke gjort, fordi Risbjerggård i det forslag er bevaret, men netop fordi det efter min mening vil give størst værdi til Hvidovres bymidte. At det samtidig derved lykkes at bevare gården er et gode, men ikke det primære.
Jeg vil derfor indstille til at få debatten tilbage på sporet. Det handler om bymidtens nye udformning og funktion. Jeg håber, at kommunalbestyrelsen ændrer dagsordenspunktet den 24. juni fra at handle udelukkende om Risbjerggård, til at være et punkt om at vælge det bedste projekt for Hvidovre bymidte.

Bragt i Hvidovre Avis den 12. maj 2015

Emneord: