Væk med økonomisk vækst - frem med grøn omstilling


På medlemsmødet onsdag den 21. januar fik vi besøg af Maria Reumert Gjerding fra det centrale miljøudvalg.

Maria talte om den vækstdagsorden, der er så dominerende for samfundsdebatten og for de politiske initiativer, der tages på Christiansborg, og som er uforenelig med det, der er vores samfunds allerstørste udfordring, nemlig klima- og miljøkrisen. Én af de mange spændende konklusioner var, at vi i Danmark skal mindske vores vækst til en tiendedel, hvis vores del af belastningen af kloden ikke skal overstiges. Vi belaster miljøet både med vores egen produktion og med det, vi køber i udlandet.

Maria fortalte om grøn omstilling, og hvad vores visioner er: Cirkulær samfundsøkonomi, hvor der produceres med henblik på holdbarhed og mulighhed for reparationer; alt skal genbruges/genanvendes, og vi skal deles om det arbejde, der er. Velfærd mm. finansieres ved, at vi deles om de værdier, der er, og produktionsvirksomheder er fælleseje. Mest muligt bør desuden produceres lokalt.

Vi diskuterede også, hvilke politiske initiativer, vi skal tage lokalt. Morten Beha Petersen, som er ansat i miljøafdelingen i Hvidovre Kommune, fortalte om, hvad forvaltningen lægger op til. Der er en ny kommuneplan på vej, som det vil være klogt at kommentere og stille ændringsforslag til i retning af "hvorfor er ... ikke med?" eller "kunne man ikke...?" På den måde vil forvaltningen have noget at arbejde videre med. Vi blev enige om at nedsætte en særlig gruppe til at foretage dette arbejde.