Indslusningsordning med løndumping?

Skrevet af Gert Wahl

For tiden findes der virksomhedspraktik, løntilskudsjob, akutjob og fleksjob - der er skånejob, nyttejob, jobrotation og seniorjob. Kommunernes Landsforening vil nu skrotte de gamle ordninger og erstatte dem med en ny, bred "indslusningsjob-ordning". Det er foreslået af Jacob Bundsgaard, S-borgmester i Århus og formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening. Hver enkelt ledig skal efter dette forslag have testet sin arbejdsevne på Jobcentret - for derefter at blive sendt ud i et rigtigt job i en virksomhed, som kun betaler en løn, der svarer til den lediges målte arbejdsevne. Dette tiltag er dog noget af det værste, der hidtil er blevet præsenteret for os - åbenlys løndumping af værste skuffe og guf for virksomhederne.

Helt legalt kan virksomhederne holde lønningerne på et niveau, der afspejler en arbejdsevne målt på et Jobcenter. Jobcentret er lige pludselig med dette forslag blevet ekspert på samtlige virksomheders jobbeskrivelser. Jeg kan slet ikke forstå virksomhedernes forvirring over de gældende ordninger. Virksomhederne kan jo bare spørge Jobcentret. Jobcentret har ekspertisen og sidder og administrerer ordningerne dagligt. Men hvis virksomhederne gerne vil tage et socialt ansvar og hjælpe de ledige i gang, kan de jo ansætte dem i stedet for at spekulerer i, hvilken ordning der giver det største tilskud. Så i stedet for at indføre en ny, bred indslusningsjob-ordning, som virksomhederne kan forstå, bør Jacob Bundsgaard pege på, at vi alle har et socialt ansvar - også de danske virksomheder. Jeg håber virkelig ikke, at vi i Hvidovre Kommune tilslutter os sådan et forslag fra KL. 

Bragt i HVidovre Avis 9. december 2014