Hvidovre skal ikke handle med skatteunddragere

Enhedslisten fremlagde på kommunalbestyrelsesmødet den 16. december et forslag om, at kommunen undlader at handle med firmaer, der benytter sig af "Luxembourg-finten"

Skrevet af Mogens Leo Hansen

Nogle taler meget, om at den offentlige velfærd er under økonomisk pres, at der ikke vil være penge nok i de offentlige kasser til at betale alle de velfærdsgoder, vi efterhånden har indført i Danmark. Bag disse udsagn gemmer der sig en anden virkelighed, blandt andet i form af, at en lang række virksomheder benytter den såkaldte "Luxembourg-finte".Denne finte går i sin enkelthed ud på, at virksomhederne igennem datterselskaber flytter deres overskud fra Danmark ned til Luxembourg for på den måde at undgå at betale skat i Danmark.

Enhedslisten mener ikke, at de skattekroner Hvidovres borgere indbetaler til kommunen skal bruges til, at disse firmaer kan unddrage sig deres del af ansvaret for fællesskabet.Derfor stillede vi på kommunalbestyrelsens møde den 16. december forslag om, at Hvidovre Kommune undlader at handle med firmaer, der benytter sig af "Luxembourg-finten".
Bragt i Hvidovre Avis 16. december 2014