Hvad skal pengene bruges til?

Skrevet af Gert Wahl

Hvidovre kommune får muligvis en merindtægt på 193 mio. kr. pga. ophævelse af hjemfaldsklausuler.

Straks kommunen har udsigt til en pose penge, er Venstre på banen med skattenedsættelser. Hvor lidt skal vi betale i skat, og hvor meget skal vi forringe vores velfærd, før de borgerlige partier er tilfredse? Hvidovrelisten taler endog om hårdt beskattede borgere, og at skattenedsættelser giver et mere stabilt skattegrundlag og en bedre velfærd.Vi mener, at den kommunale skatteprocent skal afspejle de velfærdsudfordringer, kommunen står overfor. Som skatteydere bidrager vi kollektivt og med et fælles ansvar for hinanden.

Den dag vi er blevet en velfærdskommune beboet af borgere med overskud, lyst, evner og mulighed for at være selvhjulpne og selvforsørgende, vil skatteprocenten have fundet et leje, hvor alle vil være tilgodeset. En sådan velfærdskommune vil tiltrække tilflyttere og forbedre skattegrundlaget yderligere.
Fælles for de fleste partier i KB er, at de 193 mio. skal komme alle Hvidovres borgere til gode, og for samme partier er bymidten vigtig.
Vi ser gerne en samlende bymidte, der kan være ramme for aktive og kreative borgere - særdeles gerne en bymidte med et børnekulturhus og - som i en masse andre kommuner - et brugerstyret "folkets kulturhus".
Altså en bymidte for de mange.
En ekstra indsats over for vore trængte folkeskoler og over for vores ældre og svagere medborgere, ser vi naturligvis også gerne. Færre fattige giver større tryghed - også for borgere, der i forvejen har "smør på brødet".

Bragt i Hvidovre Avis den 29. december 2014