Godt "købmandskab" for hvem?

Skrevet af Gert Wahl

Vi er bestemt ikke trygge ved Børne- og velfærdsforvaltningens tilgang til merforbrug på det specialiserede socialområde. Børne- og velfærdsforvaltningen har foreslået Socialudvalget en reducering af flere ydelser, baseret på ny viden på områder i behandlingssystemet. Ny viden bør vel altid vurderes, inden den danner evidens og dermed kan bruges til at sætte normer for f.eks. serviceniveauet af det specialiserede socialområde i Hvidovre kommune. Ny viden uden grundig og kritisk tilgang til den nye viden kan meget vel betyde forringelser for de borgere, der modtager bestemte ydelser.

Børne- og velfærdsforvaltningen henviser til tendenser på landsplan. En tendens er vel ikke lig med ny viden på området. Hvis der er ny viden, bør socialudvalget oplyses om, hvad denne nye viden siger og om, præcis hvilke konsekvenser den har for borgerne. Forvaltningen peger også på genforhandling af eksisterende tilbud. Vi må understrege, at det aldrig må betyde en forringelse af den enkeltes ydelse. Kommunen må på ingen måde gå på kompromis med kvaliteten for at spare nogle kroner. Forvaltningen bruger et begreb, der hedder det gode "købmandskab". Er det mon et udtryk for at tilgodese borgeren eller kommunens budget og kassebeholdning? Med det in mente er det os ubegribeligt, vi som samfund mener, det er en god ide igen og igen at gennemføre forringelser på velfærden. Tænker vi på, hvilke konsekvenser det vil få, når vi til stadighed gør det sværere at være syg eller udsat i dette land - bare for at kunne tilgodese en i forvejen særdeles begunstiget befolkningsgruppe? En gruppe borgere, der ikke mener at skulle bidrage til velfærden, men som råber på skattenedsættelser konstant - selv om de i forvejen er dem, der tjener mest. Vi synes, det er flovt og sørgeligt, at vi er blevet så inhumane, selvcentrerede og selvfede, at vi kun kan se os selv og sætter egoisme og grådighed i centrum. Hvis bare vi skærer i de kommunale budgetter, så bliver der færre syge og udsatte borgere, synes vi at tro. - Tværtimod så skaber nedskæringer flere syge og udsatte borgere.

Bragt i Hvidovre Avis 9. december 2014