Bymidte og skoleområdet

Skrevet af Mogens Leo Hansen

- De 193 mio., der tilfalder kommunekassen som følge af aflysningen af hjemfaldspligten for almene boligselskaber, skal først og fremmest gå til bymidten, til genopretning på skoleområdet og endelig til infrastruktur i de berørte boligselskaber.

193 millioner kr. er mange penge at få på en gang, og da Hvidovre ikke mangler penge på kistebunden, skal de bruges til at sikre Hvidovres borgere forbedringer, der rækker langt ind i fremtiden.
Et godt bud på at forbedre Hvidovre som levested, er at få gjort bymidten til et levende centrum for byens borgere og særligt at sikre, at vores ungdom får et tilhørsforhold til området. Borgere, forvaltning og politikere skal sammen finde frem til løsninger, der kan være til glæde for alle. Et børnekulturhus er på Enhedslistens ønskeseddel.
Et andet område, der i den grad trænger til opmærksomhed, er folkeskolen. Sammen med daginstitutionerne er skolen det vigtigste offentlige tilbud til vores børns fremtid. En god skolegang er det bedste grundlag, vi kan give unge mennesker, inden de giver sig i kast med at uddanne sig.


Desværre har en række politiske beslutninger de senere år ikke været et gode for folkeskolerne. Senest har folkeskolereformen gjort det vanskeligt at se, hvordan den gode skolegang sikres, men sikkert er det, at der ikke er fulgt de penge med, som reformen koster i kommunerne. Nogle af de 193 milioner skal derfor gå til at sikre, at skolerne får tilbageført de midler, kommunen har sparet i forbindelse med indførelsen af reformen.
Et andet problem er den fejlkalkulation et flertal af politikerne i Hvidovre kommune handlede ud fra, da de valgte at lukke 2 folkeskoler i 2012. På baggrund af en prognose, der sagde, at antallet af børn i skolerne ville dale kraftigt i årene fremover, blev skolerne nedlagt. Denne beslutning viser sig nu ikke at holde.
Det tal vil udligne sig i fremtiden, hvor prognoserne igen siger faldende børnetal. Men hvor mange gange skal et dårligt prognosegrundlag danne baggrund for vigtige beslutninger? Fejlprognoser skader vores børns skolestart. Hvornår vågner politikerne op og erkender, at der i hvert fald kommer til at mangle en folkeskole i fremtidens Hvidovre?
En del af de 193 millioner bør afsættes til projektering af en sådan ny skole.
Endelig skal de betalende boligforeninger have nogen af pengene retur i form af kommunale investeringer i bebyggelsernes infrastruktur. Det er trods alt deres huslejekroner, der går i kommunekassen...
Bragt i HVidovre Avis 16. december 2014