Prostitution - hvad mener vi egentlig om det?

I 14 år har prostitution jævnligt været til debat i Enhedslisten, uden at vi har kunnet finde ud af, hvad vi mener. Er vi afklarede nu? På medlemsmødet den 20. november diskuterede vi emnet efter oplæg fra partiets Socialudvalg (Lole), Queerudvalg (Lea) og Kvindepolitisk udvalg (Mette). Der kunne ikke opnås enighed om, hvorvidt Enhedslisten skal gå ind for forbud mod købesex eller ej. Flertallet af de fremmødte mente dog, at de sociale og samfundsmæssige foranstaltninger, som er beskrevet i partiets forslag til vedtagelse, skulle gennemføres FØR et eventuelt forbud, da et forbud ellers næppe vil have den ønskede effekt.

Birthe og Mogens blev valgt som afdelingens delegerede til delegeretkonferencen den 10. januar 2015 om partiets fremtidige prostitutionspolitik.

I Rød+Grøn nr. 61 (oktoberbladet) findes "Forslag til vedtagelse" samt uddybende, forklarende argumenter fra de 3 udvalg vedrørende deres holdning til prostitution.

http://enhedslisten.dk/files/medlemsblad/rg61_web.pdf