Lad Sønderkær blive folkeskole igen!

Svar på sekretariatschef i Danmarks Privatskoleforening, Ebbe Forsbergs indlæg i Hvidovre avis den 28. oktober 2014.

Skrevet af Gert Wahl

At andre kommuner lejer tomme bygninger som f.eks. nedlagte skoler ud til private skoler, er vel næppe er argument for, at Hvidovre kommune skal gøre det samme. Sønderkærskolen blev nedlagt som folkeskole i 2012. Det bedste argument for at tage bygningen i brug igen, må være at åbne den som folkeskole igen – det er der i øvrigt heller intet, der forhindrer kommunen i.

Vi kan som kommune ikke sige nej til en privatskole, og vi kan heller ikke lægge direkte forhindringer i vejen for privatskolen. Det skal vi heller ikke. Men mon ikke det ville klæde os som ansvarlige politikere at løse problemet med for høje elevtal på de kommunale skoler i netop kommunale folkeskoler.Det kunne f. eks være ved at erkende, at skolelukningerne var baseret på et forkert grundlag, og at man ikke var fremsynet nok. Genåbn Sønderkærskolen og Enghøjskolen, så det akutte problem med elevtallet i Hvidovre kan løses nu. Vi bør værne om den danske folkeskole. Den er et vigtigt værn mod uligheden i vores samfund."

Bragt i Hvidovre Avis den 18. november 2014

Emneord: