Det er kedeligt at skulle sige, "hvad sagde vi", men . . . .

Skrevet af Gert Wahl

Vi advarede mod en uigennemtænkt inklusionspolitik og står nu med børn, der bliver bortvist fra skolen, fordi de har ADHD - og med inkluderede elever, som ikke får det undervisningstilbud, de har krav på. Vi står med lærere og en forvaltning, som ikke ved, hvordan de skal håndtere elever med en adfærd, de ikke forstår, fordi de ikke har fået efteruddannelse, tid og rammer, der skal til. ADHD er blot en af mange diagnoser, der skal håndteres i inklusionen. Vi advarede mod en uigennemtænkt folkeskolereform, som absolut skulle implementeres oven i inklusionen. En reform, som skaber mere forvirring end godt er, og som ser ud til at være årsag til et stigende antal sygemeldinger blandt landets skolelærere.

Ifølge Danmarks Lærerforening er der en markant stigning af stressrelaterede sygemeldinger siden skolestart i august 2014. En reform, som muligvis har banket undervisningen flere år tilbage, bl.a. fordi lærerne ikke har den nødvendige forberedelsestid - og den understøttende undervisning mangler en uddybende beskrivelse. Lige nu er det kun ca. 4% af lærerne, der ved, hvordan de skal bruge denne undervisningsform. Eleverne er for trætte til både SFO og fritidsaktiviteter, fordi de har fået en længere skoledag. Vi advarede mod skolelukninger, som nu resulterer i alt for høje klassekvotienter i for små og utidssvarende klasselokaler. Skolelukninger, som var baseret på et faldende elevtal. Tal, som ikke havde hold i virkeligheden og som ikke svarede til de intentioner, kommunen lagde for dagen med at blive en kommune for børnefamilier. Skolelukninger, der på landsplan, men så sandelig også her i Hvidovre, resulterer i et stigende antal privatskoler. Vi kan stadig nå at begrænse skaden. Vi skal gå i dialog med lærerne om rammerne for undervisning, give dem den nødvendige forberedelsestid og efteruddannelse - og så koncentrere os om en ordentlig inklusion, hvor vi tænker kvalitet frem for kvantitet. Hvor vi ikke hiver børn ud af tilbud, de trives og fungerer i, blot for at nå nogle inklusionsmål, der er politisk bestemt. Inklusion er en fin tanke, men kræver meget nøje overvejelser og mange hensyn til den enkelte elev og helheden.

Bragt i Hvidovre Avis den 11. november 2014

Emneord: