Ansvarlig politik

Skrevet af Gert Wahl

afhænger vel af, hvilke briller man anskuer ansvaret gennem. Vi mener bestemt ikke, at man nødvendigvis er ansvarlig, når man som kommune følger beslutningen om 0,5 % besparelse hvert år frem til 2016 og samtidig er fortaler for skattenedsættelser. Som Helle Adelborg så rigtigt skriver i Hvidovre avis den 14. oktober efter 2. behandling og vedtagelse af budget 2015, så skal man ikke have høj skat for skattens skyld, men man skal heller ikke spare bare for spareøvelsens skyld, ej heller sænke skatten for skattens skyld. Vi kan aldrig gå med til skattenedsættelser bare for at tilfredsstille nogle borgere, der ikke mener, at de skal bidrage til vores fælles velfærd, men har en indtægt der gør, at de sagtens kan klare sig selv, og slet ikke når disse skattenedsættelser er på bekostning af dem der har mindst og er mest udsatte af forskellige årsager.

Ansvarlighed i vores optik er, at sørge for en rimelig fordeling af vores velfærd, og dermed sikre, at vi har et velfærdssystem der er til for alle, samt at vi overhoved har velfærd. Vi vil slå fast, at vi til enhver tid vil stemme imod forringelser af serviceniveauet, selv om der skulle være et politisk flertal, der stemmer for en sådan forringelse. Man kan spørge  sig selv, om Socialdemokraternes politiske værdier fremgår klart af budgettet for 2015: Reduktioner på skoler og i institutioner, overfor handikappede og arbejdsløse og en stadig reduktion af antallet af medarbejdere i kommunen går hånd i hånd med skattelettelser og forøget kassebeholdning....er det klare socialdemokratiske værdier?

Emneord: