Tag dog nyttejobordningen af bordet!

Skrevet af Gert Wahl

Fagbladet 3F har lavet en undersøgelse, der viser, at nyttejobbere i stor stil udfører helt almindelige arbejdsopgaver. Det betyder ikke kun fyresedler til offentligt ansatte, men også et presset erhvervsliv. Vi kan på ingen måde gå ind for nyttejobs. Hvis der er behov for en indsats, må man betale for den. Vi har hele tiden peget på, at nyttejobs er undergravende og i den grad en medvirkende årsag til social dumping. En ordning den nuværende regering må stå på mål for. En kortlægning af nyttejobberes arbejdsopgaver, som Fagbladet 3F har udarbejdet, viser, at 79 ud af landets 98 kommuner sender folk på kontanthjælp i nyttejob med helt almindelige opgaver i landets kommuner. Når kommunerne bruger arbejdsløse til almindeligt arbejde, så må erhvervslivet fyre.

Emneord:

Budget 2015: Social ansvarlighed eller magtopvisning?

Skrevet af Mogens Leo Hansen

Når man bliver stillet spørgsmålet om hvorfor der ikke kan laves brede budgetforlig i Hvidovre, modsat mange af de kommuner vi sammenligner os med, kan det mødes med et modspørgsmål: Er et bredt budgetforlig et mål i sig selv? For Enhedslisten er det interessante ved budgettet ikke, hvem det kan indgås med, men hvad det indeholder. Er der generelt tale om at budgettet har en retning, der styrker solidariteten og det sociale ansvar i kommunen, eller er det modsat et, der sætter egoismen og grådigheden i fokus?

Emneord:

Budgettale ved kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Leo Hansen

I lørdags var vi jo til et lille arrangement her udenfor rådhuset, for at give borgerne mulighed for at drøfte det budget vi netop nu har til forhandling, med kommunalbestyrelsens partier og lister. Allerførst blev vi dog enige om, at budgettet havde brug for mere lys, så vi flyttede udenfor, for at illustrere at alt ikke behøver at foregå i mørke lokaler inde i rådhuset. Nu skulle budgettet frem i lyset så borgerne rigtigt kunne kommentere det. Det var der ikke mange borgere der havde lyst til, og jeg forstår dem godt. Der er nemlig tale om det mest ideforladte og kedelige budget i mands minde.

Emneord:

"Alt godt kommer til den, der venter"

Skrevet af Gert Wahl

siger et gammelt ordsprog. Et motto, skadestuen på Hvidovre Hospital har taget til sig. Der er ventetiden bare så lang, at borgeren meget groft sagt enten falder i søvn og ikke hører, når han bliver kaldt ind til en læge, eller at eventuelle følgevirkninger af den skade, borgeren har pådraget sig, får konsekvenser, der ikke står til at rette op på. Efter 10 timer, og kun fordi en stor del af de tilskadekomne er udvandret, fordi de ikke orker at sidde i meget ukomfortable stole til langt ud på natten/tidligt om morgenen, er det muligt at blive tilset af en læge.

Emneord:

Inklusion eller eksklusion?

Skrevet af Gert Wahl

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at alle i KB er meget oprigtige, når debatten om inklusion af vores børn og unge tages. Det er bare metoden, vi er meget uenige om. Nogle basale problemstillinger, der ikke kommer frem i debatten, kunne måske få os til at stoppe op og overveje, om det er det helt rigtige, vi er i gang med. Vi burde som ansvarlige politikere spørge os selv, om det er den rigtige rækkefølge, vi implementerer inklusionen og reformen i. Burde vi ikke have uddannelsen af pædagoger og lærere på plads, inden vi begynder at inkludere? Burde vi ikke sikre, at børnene i de modtagende klasser forberedes på inklusionen? Burde ikke forældrene generelt orienteres om kommunens inklusionsplan? Burde vi ikke sikre, at der er et sikkerhedsnet, hvis en inklusion mislykkes?

Emneord:

Privatskoler i vækst på folkeskolernes bekostning

Skrevet af Gert Wahl

Medierne er i øjeblikket fulde af historier om forældre, der søger at få deres børn over i privatskolerne. Begrundelsen herfor tillægges inklusionen. En inklusion, som ikke er klart defineret eller planlagt implementeret på en ordentlig og for børnene ansvarlig måde. Først flytter børnene, og lærerne vil følge efter. Det er næsten uundgåeligt. Privatskolerne vil selvfølgelig mangle lærerresurser svarende til tilgangen af elever.

Emneord: