Godt "købmandskab" for hvem?

Skrevet af Gert Wahl

Vi er bestemt ikke trygge ved Børne- og velfærdsforvaltningens tilgang til merforbrug på det specialiserede socialområde. Børne- og velfærdsforvaltningen har foreslået Socialudvalget en reducering af flere ydelser, baseret på ny viden på områder i behandlingssystemet. Ny viden bør vel altid vurderes, inden den danner evidens og dermed kan bruges til at sætte normer for f.eks. serviceniveauet af det specialiserede socialområde i Hvidovre kommune. Ny viden uden grundig og kritisk tilgang til den nye viden kan meget vel betyde forringelser for de borgere, der modtager bestemte ydelser.

Lad Sønderkær blive folkeskole igen!

Svar på sekretariatschef i Danmarks Privatskoleforening, Ebbe Forsbergs indlæg i Hvidovre avis den 28. oktober 2014.

Skrevet af Gert Wahl

At andre kommuner lejer tomme bygninger som f.eks. nedlagte skoler ud til private skoler, er vel næppe er argument for, at Hvidovre kommune skal gøre det samme. Sønderkærskolen blev nedlagt som folkeskole i 2012. Det bedste argument for at tage bygningen i brug igen, må være at åbne den som folkeskole igen – det er der i øvrigt heller intet, der forhindrer kommunen i.

Emneord:

Prostitution - hvad mener vi egentlig om det?

I 14 år har prostitution jævnligt været til debat i Enhedslisten, uden at vi har kunnet finde ud af, hvad vi mener. Er vi afklarede nu? På medlemsmødet den 20. november diskuterede vi emnet efter oplæg fra partiets Socialudvalg (Lole), Queerudvalg (Lea) og Kvindepolitisk udvalg (Mette). Der kunne ikke opnås enighed om, hvorvidt Enhedslisten skal gå ind for forbud mod købesex eller ej. Flertallet af de fremmødte mente dog, at de sociale og samfundsmæssige foranstaltninger, som er beskrevet i partiets forslag til vedtagelse, skulle gennemføres FØR et eventuelt forbud, da et forbud ellers næppe vil have den ønskede effekt.

Birthe og Mogens blev valgt som afdelingens delegerede til delegeretkonferencen den 10. januar 2015 om partiets fremtidige prostitutionspolitik.

Det er kedeligt at skulle sige, "hvad sagde vi", men . . . .

Skrevet af Gert Wahl

Vi advarede mod en uigennemtænkt inklusionspolitik og står nu med børn, der bliver bortvist fra skolen, fordi de har ADHD - og med inkluderede elever, som ikke får det undervisningstilbud, de har krav på. Vi står med lærere og en forvaltning, som ikke ved, hvordan de skal håndtere elever med en adfærd, de ikke forstår, fordi de ikke har fået efteruddannelse, tid og rammer, der skal til. ADHD er blot en af mange diagnoser, der skal håndteres i inklusionen. Vi advarede mod en uigennemtænkt folkeskolereform, som absolut skulle implementeres oven i inklusionen. En reform, som skaber mere forvirring end godt er, og som ser ud til at være årsag til et stigende antal sygemeldinger blandt landets skolelærere.

Emneord:

Enhedslisten klistrer valgkampen i gang!

Friske og entusiastiske medlemmer af Enhedslistens Hvidovreafdeling klistrede i eftermiddags ca. 200 valgplakater op på masonitplader. Vi ved ikke helt, hvornår Folketingsvalget kommer, men det er vigtigt at være klar i god tid med så meget som muligt, mener man i Enhedslisten.

8. november 2014

 

Emneord:

Ansvarlig politik

Skrevet af Gert Wahl

afhænger vel af, hvilke briller man anskuer ansvaret gennem. Vi mener bestemt ikke, at man nødvendigvis er ansvarlig, når man som kommune følger beslutningen om 0,5 % besparelse hvert år frem til 2016 og samtidig er fortaler for skattenedsættelser. Som Helle Adelborg så rigtigt skriver i Hvidovre avis den 14. oktober efter 2. behandling og vedtagelse af budget 2015, så skal man ikke have høj skat for skattens skyld, men man skal heller ikke spare bare for spareøvelsens skyld, ej heller sænke skatten for skattens skyld. Vi kan aldrig gå med til skattenedsættelser bare for at tilfredsstille nogle borgere, der ikke mener, at de skal bidrage til vores fælles velfærd, men har en indtægt der gør, at de sagtens kan klare sig selv, og slet ikke når disse skattenedsættelser er på bekostning af dem der har mindst og er mest udsatte af forskellige årsager.

Emneord: