Ståpladser til alle

Skrevet af Gert Wahl

Det er med stor undren, jeg læste et indlæg i Hvidovre Weekend den 6. december om plads i Hvidovres folkeskoler. Forvaltningens beregninger viser, at der er plads til alle elever på Hvidovres folkeskoler. Det synes at være en konklusion uden hensyntagen til de fysiske og psykiske forhold, der er opstået efter lukningen af to skoler og efterfølgende folkeskolereform samt inklusion. Selvfølgelig kan man presse eleverne lidt sammen i klasserne. Hvis man fjerner alle borde og stole og lader eleverne stå op, så er der plads til endnu flere. Men på et tidspunkt må det briste - og så kan intet holde, hverken lærere, elever eller lokaler.

Hvad skal pengene bruges til?

Skrevet af Gert Wahl

Hvidovre kommune får muligvis en merindtægt på 193 mio. kr. pga. ophævelse af hjemfaldsklausuler.

Straks kommunen har udsigt til en pose penge, er Venstre på banen med skattenedsættelser. Hvor lidt skal vi betale i skat, og hvor meget skal vi forringe vores velfærd, før de borgerlige partier er tilfredse? Hvidovrelisten taler endog om hårdt beskattede borgere, og at skattenedsættelser giver et mere stabilt skattegrundlag og en bedre velfærd.Vi mener, at den kommunale skatteprocent skal afspejle de velfærdsudfordringer, kommunen står overfor. Som skatteydere bidrager vi kollektivt og med et fælles ansvar for hinanden.

Vikarudgifternes himmelflugt

Skrevet af Gunhild Justesen

Avisen Politiken undersøger jævnligt, hvordan det går i Folkeskolen. I denne uge kan læses om voldsom stigning i vikarudgifterne i langt de fleste af landets kommuner. Hvidovre Kommune har en næsten topplacering med en stigning på 57%. Det er bestemt ikke overraskende, at lærerne går ned på stribe efter sidste års brutale indgreb i overenskomsten og efterfølgende indførelse af folkeskolereformen samt inklusion af sarte elever. I nogle kommuner fandt politikerne det fornuftigt at indgå aftaler med lærerne om deres arbejdstid - andre fulgte Kommunernes Landsorganisation, som opfordrede til ikke at lave aftaler. Blandt dem var Hvidovre Kommune desværre.

Hvidovre skal ikke handle med skatteunddragere

Enhedslisten fremlagde på kommunalbestyrelsesmødet den 16. december et forslag om, at kommunen undlader at handle med firmaer, der benytter sig af "Luxembourg-finten"

Skrevet af Mogens Leo Hansen

Nogle taler meget, om at den offentlige velfærd er under økonomisk pres, at der ikke vil være penge nok i de offentlige kasser til at betale alle de velfærdsgoder, vi efterhånden har indført i Danmark. Bag disse udsagn gemmer der sig en anden virkelighed, blandt andet i form af, at en lang række virksomheder benytter den såkaldte "Luxembourg-finte".Denne finte går i sin enkelthed ud på, at virksomhederne igennem datterselskaber flytter deres overskud fra Danmark ned til Luxembourg for på den måde at undgå at betale skat i Danmark.

Bymidte og skoleområdet

Skrevet af Mogens Leo Hansen

- De 193 mio., der tilfalder kommunekassen som følge af aflysningen af hjemfaldspligten for almene boligselskaber, skal først og fremmest gå til bymidten, til genopretning på skoleområdet og endelig til infrastruktur i de berørte boligselskaber.

193 millioner kr. er mange penge at få på en gang, og da Hvidovre ikke mangler penge på kistebunden, skal de bruges til at sikre Hvidovres borgere forbedringer, der rækker langt ind i fremtiden.
Et godt bud på at forbedre Hvidovre som levested, er at få gjort bymidten til et levende centrum for byens borgere og særligt at sikre, at vores ungdom får et tilhørsforhold til området. Borgere, forvaltning og politikere skal sammen finde frem til løsninger, der kan være til glæde for alle. Et børnekulturhus er på Enhedslistens ønskeseddel.
Et andet område, der i den grad trænger til opmærksomhed, er folkeskolen. Sammen med daginstitutionerne er skolen det vigtigste offentlige tilbud til vores børns fremtid. En god skolegang er det bedste grundlag, vi kan give unge mennesker, inden de giver sig i kast med at uddanne sig.

Indslusningsordning med løndumping?

Skrevet af Gert Wahl

For tiden findes der virksomhedspraktik, løntilskudsjob, akutjob og fleksjob - der er skånejob, nyttejob, jobrotation og seniorjob. Kommunernes Landsforening vil nu skrotte de gamle ordninger og erstatte dem med en ny, bred "indslusningsjob-ordning". Det er foreslået af Jacob Bundsgaard, S-borgmester i Århus og formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening. Hver enkelt ledig skal efter dette forslag have testet sin arbejdsevne på Jobcentret - for derefter at blive sendt ud i et rigtigt job i en virksomhed, som kun betaler en løn, der svarer til den lediges målte arbejdsevne. Dette tiltag er dog noget af det værste, der hidtil er blevet præsenteret for os - åbenlys løndumping af værste skuffe og guf for virksomhederne.