Har vi råd til at sænke velfærden?

Skrevet af Gert Wahl

"Vi har ikke råd til den velfærd, vi har i dag". Det er den politiske holdning, der hersker for tiden - især hos Venstre og resten af blå blok, men også et parti som SF har været med på bølgen .

"Vi har ikke råd til velfærd, hvis vores børn og efterkommere også skal nyde godt af velfærden". En sætning, der er sagt mange gange de seneste år, men en sætning, der er så selvmodsigende, at det skriger til himlen. For hvilken velfærd skal vores efterkommere nyde godt af, når vi inden for ganske få år får sparet hele velfærden væk? Hvordan kan politikerne blive ved med at tale om skattenedsættelser, når de samtidig påstår, at vi ikke har råd til velfærd?

Enhedslisten bakker op om lokale folkeskoler

Skrevet af Mogens Leo Hansen

Enhedslisten Hvidovre bakker op om de lokale folkeskoler og opfordrer til at kommunen som arbejdsgiver indgår en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Hverken børn, forældre eller lærere kan være tjent med den nuværende situation, med stressede lærere uden tid til at forberede undervisningen ordentligt. I Hvidovre oplever vi et pres på skolerne i form af et stadigt stigende antal elever. Dette kan ikke løses uden en forøget kapacitet på skoleområdet.

Udtalelsen om skolerne er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2015

 

Emneord:

Hvidovre har brug for et børnekulturhus

Skrevet af Gunhild Justesen

Hvidovre mangler er børnekulturhus. Et kulturhus i børnehøjde, hvor børn og unge har mulighed for både at opleve, deltage i og skabe kultur. I Hvidovre vægtes sporten højt med diverse økonomiske tilskud til glæde for sportsaktive børn og unge, men for de børn og unge, for hvem sport ikke er attraktivt, har vi gennem mange år manglet et børnekulturelt centrum. Hvor et kommende børnekulturhus skal placeres, er ikke afgørende - måske bør vi have 2 børnekulturhuse - men en oplagt mulighed kunne være grunden ved Risbjerggård i forbindelse med byfornyelsesprojektet.

Emneord:

Kurderne – et folk uden land

På Enhedslistens debatmøde den 19. februar holdt Ibrahim Benli, som er chefredaktør for den dansk-kurdiske avis "Nudem.dk", et spændende oplæg om den aktuelle situation for kurderne. Oplægget kan læses i vedhæftede fil, som Ibrahim Benli venligt har stillet til rådighed for vores afdeling

Vi bruger pengene forkert!

Skrevet af Gert Wahl

Forslaget om besparelser på 5,7 mio. på ældreområdet er heldigvis smidt til hjørne. En besparelse, som angiveligt findes nødvendig pga. af en forfejlet hverdagsrehabilitering.

Så vidt jeg husker, skulle hverdagsrehabiliteringen som udgangspunkt ikke være en spareøvelse, men et tilbud til borgeren, så borgeren kunne blive så selvhjulpen som muligt. At der så kunne komme en besparelse i kølvandet af det, var selvfølgelig et plus.
De to personer fra hjemmeplejen, der i Hvidovre Avis den 3. februar beskrev deres arbejdssituation så malende, har ret: Man kan spare så meget, at det i den sidste ende bliver væsentligt dyrere at rette op på de uheldige konsekvenser, besparelserne medfører - med mindre vi da er totalt ligeglade med de menneskelige konsekvenser.

Væk med økonomisk vækst - frem med grøn omstilling


På medlemsmødet onsdag den 21. januar fik vi besøg af Maria Reumert Gjerding fra det centrale miljøudvalg.

Maria talte om den vækstdagsorden, der er så dominerende for samfundsdebatten og for de politiske initiativer, der tages på Christiansborg, og som er uforenelig med det, der er vores samfunds allerstørste udfordring, nemlig klima- og miljøkrisen. Én af de mange spændende konklusioner var, at vi i Danmark skal mindske vores vækst til en tiendedel, hvis vores del af belastningen af kloden ikke skal overstiges. Vi belaster miljøet både med vores egen produktion og med det, vi køber i udlandet.