Søskendekriteriet

Endelig lighed for loven
Justering af søskendekriteriet på vej

Man må undres over igen at kunne konstatere, at Hvidovre Kommune ikke har rettet ind, trods ombudsmandens præcisering af retsregler i 2011, men er fortsat den lovstridige praksis.

Referat af generalforsamling 2017

Referat af Enhedslisten Hvidovres generalforsamling
den 25. marts 2017

Til stede: Gert, Louise, Mogens, Peter, Sonia, Margit, Werner, Marianne, Hanne, Thomas T.Mikkel, Lene, Thomas H. A., Gunhild, Gyvel, Birthe og Annika (22% af alle medlemmer i

afdelingen!)

Mødeleder:  Birthe Bang Larsen
Referent: Annika Holm Nielsen

Forslag om Socialøkonomisk Virksomhed

I Hvidovre har vi ligesom det er tilfældet i resten af landet, en lang række borgere der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Særligt i forbindelse med rækken af reformer fra den tidligere regering er det blevet meget svært for disse svage mennesker at få førtidspension eller andre sikre forsørgelsesgrundlag, og det er derfor nødvendigt, at der oprettes arbejdspladser også til dem.

Generalforsamlimg, spidskandidater og delegeretvalg

Kære Enhedslistemedlem

Du inviteres herved til møde lørdag den 25. marts kl. 14. Vi har 3 vigtige områder at behandle/tage stilling til:
1. Ordinær generalforsamling.
2. Opstilling af spidskandidater til kommunevalget den 21. november.
3. Valg af delegerede til årsmødet den 12.-14. maj

Hvad er alternativet til konkurrencestaten

ForhåndsvisningPer Bregengaard introducerer Enhedslisten politik på området med efterfølgende debat onsdag den 23. november kl. 19.30 i Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1. Per Bregengaard er medlem af Enhedslistens økonomisk-politiske udvalg og tidligere borgmester i København.

Emneord:

Aldrig mere en Krystalnat

Vi tænder fakler onsdag d. 9. november kl. 19
ved Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1.

Forhåndsvisning Herefter vil advokat Niels-Erik Hansen give oplæg om konventionerne i dagens Danmark. 

Advokat Niels-Erik Hansen er ekspert vedr. menneskerettigheder og har lang erfaring med flygtningesager.