Hvidovre mangler skoler!

Skrevet af Mogens Leo Hansen

For 2 ½ år siden besluttede et spinkelt flertal i Hvidovres kommunalbestyrelse at lukke 2 skoler. Et af hovedargumenterne dengang var en prognose, der sagde at antallet af skolebørn i kommunen ville være faldende flere år frem i tiden. Den prognose blev dengang bestridt af modstanderne af skolelukningerne, som var Hvidovrelisten, SF og Enhedslisten (dengang liste T). Nu viser det sig meget klart, at det var modstanderne af skolelukningerne, der fik ret. Tirsdag d. 9. september var der nemlig et punkt på Kommunalbestyrelsens dagsorden, om dispensation for at udvide antallet af børn i 3 af kommunens børnehaveklasser til mere end de 28, som loven ellers foreskriver. At give en dispensation evt. med tilknytning af en ekstra lærer vil ikke være en løsning, da det bare vil give endnu flere mennesker i klasselokaler, hvor der i forvejen er problemer med arbejdsmiljøet pga. for dårligt indeklima, fordi der allerede er for mange personer på for lidt plads. Den eneste mulighed at løse disse problemer på er ved at øge skolekapaciteten i kommunen.

 

Emneord:

Er økonomisk kompensation løsningen?

 

Skrevet af Gert Wahl

Al respekt for Hvidovrelistens forslag på KB-mødet den 26/8 2014, men en sag som denne bør aldrig kunne nå så langt, så KB bliver involveret. Det er ikke en kommune værdigt. Det er meget medmenneskeligt at ville kompensere for de gener, borgerne på I. G. Smiths Allé har været udsat for i snart mange måneder og fortsat vil være en tid fremover i forbindelse med HOFOR's klimasikringer omkring Harrestrup Å.

Emneord:

Økologi eller øllebrød

Skrevet af Britta Borg

På et kommunalbestyrelsesmøde foreslog Enhedslisten, at prioritering af økologi og sundhed skulle være en rettesnor ved udarbejdelsen af madplaner i kommunens institutioner. Man skulle ikke tro, at nogen kunne være uenige i dette forslag, da både eksperter, smagsløg og sund fornuft siger, at børn har brug for sund mad uden rester af sprøjtegifte. Som bekendt gik det anderledes: Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de konservative stemte imod Enhedslistens forslag.

Emneord:

Stoledans om læreropgaver

Skrevet af Gunhild Justesen

Lærerne har ingen arbejdstidsaftale med Hvidovre Kommune pr. 1. august. Det vides, at lærerne skal undervise 12 % mere det kommende år, men ikke om det er forældresamarbejdet, forberedelsen af undervisningen, lejrskoletid, efterbehandling af undervisningen eller noget helt andet, tiden skal tages fra.

Emneord:

Stik din nabo anonymt

Skrevet af Gunhild Justesen

Hvidovre Kommune skal gøre op med muligheden for, at borgere kan anmelde hinanden anonymt. Alt andet er uværdigt og umoralsk.

Danmark er kendt for at være et land uden korruption, og hvor tilliden til myndighederne er høj. Derfor er det et skråplan, når samme myndigheder direkte opfordrer til anonyme anmeldelser, som bl.a. Hvidovre Kommune gør på borger.dk.

Emneord:

Vil ikke stå på sidelinjen - Enhedslisten konstituerede sig med V og H

af Mogens Leo Hansen

Hvordan det fremtidige arbejde i kommunalbestyrelsen bliver, er svært at spå om, men Hvidovres borgere kan være sikre på, at Enhedslisten altid vil arbejde for børnenes, de ældres og de udsattes interesser.

Som det vil være de fleste bekendt, har Enhedslisten konsekvent afvist at samarbejde med Dansk Folkeparti. Vi er dybt uenige med DFs menneskesyn og værdier.