Budgetudtalelse

Børnene og de ældre betaler
Budgettet for 2016 i Hvidovre kommune er bogstaveligt ikke for børn. Det bliver nemlig dyrere at have børn i daginstitution og i SFO. For en familie med 2 børn i de nævnte institutioner bliver det ca. 2400 kr. dyrere om året, samtidig med, at der også spares på skolerne. Så meget for børnenes og familiernes by.

På ældreområdet spares der 4,18 mio. kr. i 2016. Denne besparelse sker, selv om Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti ellers hævdede det modsatte under budgetdebatten. Besparelsen vil gøre det sværere at blive godkendt til hjemmehjælp, og nogen af de tiltag der blev indført med "ældremilliarden" bliver fjernet igen.

Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti forsvarer besparelserne med "ansvarlighed og et budget i balance". Men siden hvornår er det blevet ansvarligt at spare på børn og ældre? når det pengene bruges til er uansvarlige skattelettelser? Samtidig med besparelserne besluttede forligspartierne nemlig at sænke grundskylden med 0,6 %, hvilket betyder en mindreudgift på gennemsnitligt ca. 600 kr. om året pr. husstand, med mest til de dyre boliger, og mindst til dem der bor til leje. Ansvarlighed er åbenbart nu blevet et ord, der bruges om at flytte penge fra de svageste og til de rigeste.

Ud over de direkte besparelser i 2016 stemte forligspartierne også for, at spareplanerne kan fortsætte i mange år fremover. Det forkætrede "omprioriteringsbidrag" på 25 mio. kr. om året blev besluttet indarbejdet i budgettet for de næste 3 år. Det betyder, at der skal skæres yderligere 150 mio. af velfærden frem mod 2019. Beslutningen skal ses i forlængelse af de seneste landspolitiske udmeldinger fra både Socialdemokraterne og Dansk folkeparti, hvor de nu er åbne for muligheden for at støtte en kommunal minusvækst. Så meget for valgløfter!

Enhedslisten fremsatte i stedet et andet budgetforslag. I stedet for besparelser ønsker vi at fastholde Hvidovre Kommunes serviceniveau overfor borgerne. Det har vi gjort med forslag, der i modsætning til forligspartierne fastholder en solid kassebeholdning helt frem til 2019. Vi ønsker at børnefamilierne skal vide hvilke udgifter, der vil være i institutionerne fremover, og vi ønsker, at de ældre skal have en tryg og værdig alderdom, og Enhedslistens budgetforslag viser, at det er muligt, når vi undlader skattelettelser og ideologiske besparelser.

Socialdemokraterne havde mulighed for at undgå besparelserne og skattelettelserne! Der kunne have været flertal imod grundskyldssænkningen, med deraf flere penge til at fastholde serviceniveauet i kommunen, men Socialdemokraterne foretog et bevidst valg. De ville hellere lave forlig med de borgerlige, og dermed forringelserne, selv om der var en anden mulighed med et andet flertal. Desværre ser det ud til at nedskæringslinjen vil fortsætte denne valgperiode ud, men vi må så håbe at vælgerne forstår, at den nuværende situation ikke er skabt af en nødvendig økonomisk situation og "ansvarlige" politikere, men at der kan føres en anden og solidarisk politik.

Mogens Leo Hansen, Enhedslisten.

 

 

 

 

Emneord: