Beskæftigelsen

Med en stigende andel af ældre og et efterslæb af ansatte i daginstitutionerne, med et stigende pres på kommunens andel af sundhedsplejen og med de stadig flere opgaver, der væltes over på kommunerne fra staten og regionerne, er der behov for at øge antallet af ansatte i kommunen. Samtidig kunne kommunen spare penge på sociale ydelser til mange arbejdsløse.

Der er også brug for, at de mange unge, der mangler praktikplads, får en hjælpende hånd. Dels skal der oprettes flere elevpladser rundt om på de kommunale arbejdspladser, dels skal Hvidovre kommune ved hjælp af sociale klausuler sikre at kommunale anlægsarbejder går til firmaer med lærlinge. Sådanne klausuler skal også gælde for underentreprenører og sikres via kædeansvar og en effektiv kontrol dels fra kommunens side, dels via et samarbejde med de relevante fagforeninger. Enhedslisten opfordrer de almene boligselskaber til at gøre det samme.

For at øge beskæftigelsen og sikre kommunen ordentlige produkter bør der også etableres kommunal produktion.

Hvidovre skal gøres grønt, også rent fysisk ved at der plantes træer – bl.a. langs vejene. En vej som Køgevej ville ved beplantning ændre fremtoning og status fra gennemkørselvej til Byvej.

Vi vil arbejde for:

• at sætte den nødvendige renovering af kommunens bygninger i gang

• at kommunen stiller krav om praktikpladser

• at der igangsættes kommunal produktion

• at sociale klausuler også gælder underentreprenører

 

Kommunen som arbejdsgiver

Det har stor betydning, at alle kommunens arbejdspladser er præget af demokrati og medarbejderindflydelse. At ansatte har mulighed for indflydelse, når deres arbejdspladser ændres. Indflydelsen kan gå både gennem deres faglige organisationer og mere direkte bl.a. gennem høringer på den enkelte arbejdsplads.

Enhedslisten går ind for, at alle kommunens arbejdspladser planlægger med fuldtidsstillinger, så de ansatte der ønsker det kan arbejde på fuld tid.

Vi ved, at medarbejderdemokrati giver større arbejdsglæde og derfor effektiviserer arbejdet. I den forbindelse er det ikke afgørende om titlen er pedel eller direktør, men om man faktisk ved noget om de relevante forhold. Vi mener, at der skal trækkes på alle ansattes kræfter og viden om, hvad der fungerer - alt andet er spild af ressourcer. .